Kalkınma Ajansları, 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda gerçek veya tüzel kişilere mali ve teknik destekler vermektedir.

Teknik Destek Programı.

Bu program ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları vb. ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama konularında destek talebinde bulunabilmektedirler.

Güdümlü Proje Desteği.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik özel nitelikli model projelerdir. Ajanslar projenin genel çerçevesini ve uygulanacak alanı belirledikten sonra projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri de tespit etmektedir. Bu tür desteklerde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilmektedir.

Proje Teklif Çağrısı.

Kalkınma Ajansları, yıl içerisinde belirli dönemlerde Proje Teklif Çağrısı yöntemi hibe vermektedir. Ajans öncelikleri baz alınarak sunulan projeler ajans tarafından desteklenebilmektedir. Destek miktarları ve destek oranları her Proje Teklif Çağrısında değişkenlik göstermektedir. Ajansların bu yöntemle sunduğu mali destek nitelikleri net olarak belirlenmiş hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir.

Fizibilite Desteği.

Ajanslar, bulundukları bölgelerin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik fizibilite çalışmalarını doğrudan desteklemektedir. Ajanslar aksi belirtilmedikçe bu projeleri %100 hibe ile desteklemektedir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

  • Uygun hibe kaynağı belirlenmesi
  • Program kriterleri/öncelikleri-proje uygunluğunun incelenmesi
  • Projenin yazılması ve iş planlarının hazırlanması
  • Proje başvurularının gerçekleştirilmesi
  • Projelerin değerlendirilmesi ve sözleşme imzalanması süreçlerinin yönetilmesi
  • Projenin uygulaması, süreç yönetimini ve takibinin yapılması
  • Proje ara ve nihai raporlamalarının yapılması
Seda CANKURT
Seda CANKURTUzman
Ceyhun ÇELİKTAŞ
Ceyhun ÇELİKTAŞProje Uzmanı
Hazel ÇELİKKANAT
Hazel ÇELİKKANATUzman
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜL
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜLUzman
Selçuk UĞURLU
Selçuk UĞURLUUzman
Arzu Ayhan Eribol
Arzu Ayhan EribolProje ve Eğitim Uzmanı
Gül TALİ
Gül TALİUzman
İrem KÖSE
İrem KÖSEUzman
Merve AŞIK
Merve AŞIKUzman
Ezgi BARAN
Ezgi BARANUzman
Merve İLBAŞ
Merve İLBAŞUzman
Yeşim AYDIN
Yeşim AYDINUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın