….

Fizibilite Hazırlama.

Fizibilite raporu bir iş veya yatırıma başlama aşamasında ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlı olup olmadığını ortaya koyan rapor çalışmalarıdır. Fizibilite raporlarına ayrıca Fizibilite Etüdü veya Yapılabilirlik Raporu ismi de verilmektedir. Fizibilite raporları hazırlanırken Fizibilite aşamaları denilen aşamalardan geçirilir ve yatırımın karlı mı zararlı mı olacağını ortaya koymak için gerekli bilgi toplanma işlemi gerçekleştirilir. Fizibilite raporları sonrasında yatırımın karlı olup olmadığı veya ne oranda karlı bir yatırım olacağı ortaya çıkar.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları

 • Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
 • Organizasyon ve Yönetim Giderleri
 • İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

Teknik Analiz ve Tasarım

 • Kapasite Analizi ve Seçimi
 • Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi
 • Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri vb.)
 • Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il vb.)

Finansman Analizi

 • Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)
 • Finansman Kaynakları ve Koşulları
 • Finansman Maliyeti
 • Finansman Planı
 • Finansal Fayda-Maliyet Analizi
 • Başabaş noktası hesaplamaları

Risk ve Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) Analizleri

Pazar Araştırması.

Pazarlama araştırması, potansiyeli olan iç ve dış pazarları tespit etmek üzere pazarlama ürünleri ve hizmetleriyle ilgili konular hakkında niteliksel ve niceliksel verilerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve analiz edilmesidir. Pazar araştırmasında analiz edilen konular aşağıdaki gibidir:

 • Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)
 • Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar
 • Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat
 • Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi
  • Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler
  • Talebin geçmişteki büyüme eğilimi
  • Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler
  • Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları
 • Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini
  • Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep tahminleri ile ilişkisi
  • Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.
Levent Burak ERİBOL
Levent Burak ERİBOLYönetim Danışmanı
Oktay ÖZTÜRK
Oktay ÖZTÜRKKurucu, CEO
Nevzat KORKUT
Nevzat KORKUTUzman
Ceyhun ÇELİKTAŞ
Ceyhun ÇELİKTAŞProje Uzmanı
Gül TALİ
Gül TALİUzman
Uğur BULUT
Uğur BULUTUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın