Araştırma ve geliştirme insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge süreçlerinin doğası gereği birtakım zorlukları bulunmaktadır. Bu zorluklar “belirsizlik”, “maliyet”, “yetkinlik” ve “ölçümlenme” olarak sıralanabilir. Özellikle endüstriyel Ar-Ge çalışmaları, temel araştırma çalışmalarından farklı olarak, kurum karlılığına da hizmet edecek ve ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve yürütülmelidir. Bu noktada, tek seferli ve tek bir ürün odaklı projeler üretmektense, pazara ve müşterilere uygun ve yenilikçi ürün, süreç ve organizasyonlar devreye girmektedir.

Ülkemiz Arge ve tasarım faaliyetlerini teşvik eden Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler için Ar-Ge yönetimi ve inovasyon stratejilerinin belirlenmesi oldukça önemlidir.

Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Mevcut durum analizi ve iyileştirme potansiyeli araştırması yapılması
 • Ar-Ge ve İnovasyon stratejisinin oluşturulması
 • Gerekli performans ve ödül yönetiminin belirlenmesi
 • Reorganizasyon çalışmaları yapılması
 • Ar-Ge ve İnovasyon süreçlerinin tasarlanması
 • Proje yönetimi stratejisinin oluşturulması
 • Proje yönetimi kültürünün geliştirilmesi
 • Fikir yönetimi sisteminin oluşturulması
 • Fikri sınai haklar yönetim sisteminin oluşturulması

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Süreçlerinin Yönetimi.

Yeterli Ar-Ge niteliği olan şirketlerin 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanundan yararlanabilmesi için gerekli fizibilite, başvuru ve faaliyet süreçlerini içermektedir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri projelerin belirlenmesi ve başvuruların yapılması
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri faaliyet ve amaçlarının belirlenmesi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri personel yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri proje yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri muhasebeleştirme süreçlerinin yönetimi
 • Kanun kapsamındaki istisna hesaplarının yönetiminin ve muafiyet kontrolünün yapılması
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bakanlık ve Mali Denetim hazırlıkları yönetiminin yapılması

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Süreçlerinin Yönetimi.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen   girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkân vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Bu kapsamda bulunan bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, 4691 Sayılı Teknokent Kanunu kapsamında geliştirdikleri Ar-Ge/Tasarım ürünleri çerçevesinde bazı vergisel avantajlara sahip olmaktadır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projelerin belirlenmesi ve başvuruların yapılması
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri faaliyet ve amaçlarının belirlenmesi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri personel yönetim süreçleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri proje yönetim süreçleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri muhasebeleştirme süreçlerinin yönetimi
 • Kanun kapsamındaki istisna hesaplarının yönetimi ve muafiyet kontrolü
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bakanlık ve Mali Denetim hazırlıkları yönetimi

AR-GE İnovasyon ve Fikir Yönetimi.

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri yürüten şirketlerin, faaliyetlerine uygun inovasyon stratejilerinin belirlenmesi ve bu stratejilere uygun ürün ve teknoloji yol haritalarının oluşturulmasını içerir. Bu bağlamda, şirketin ürün portföyü ve faaliyetleri doğrultusunda uygun strateji ve yol haritasının belirlenmesi önemlidir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Teknoloji Yol Haritalarının oluşturulması
 • Ürün Yol Haritalarının oluşturulması
 • Strateji Yol Haritalarının oluşturulması
 • Proje Yol Haritalarının oluşturulması
 • Rakip Analizi dosyalarının oluşturulması
 • Müşteri Analizi dosyalarının oluşturulması
 • Ürün Analizi dosyalarının oluşturulması
 • Pazar Analizi dosyalarının oluşturulması

Proje Yönetim Danışmanlığı.

Şirketler özelinde geliştirilen Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge fikirleri değerlendirilerek, uygulanacak yenilik tipleri ve bu yenilik tiplerine göre gerekli projelerin oluşturulması ve yönetilmesini kapsamaktadır. Proje Yönetim Danışmanlığı, Ar-Ge İnovasyon ve Fikir Yönetimi kapsamında oluşturulan teknoloji ve ürün yol haritaları yardımıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilecek olan projeler ile Proje Yönetim Stratejisinin belirlenmesini içerir.

Ofisus olarak, Proje Yönetim Danışmanlığı kapsamında temelde Proje, Program ve Portföy Yönetimi hizmetleri verilmektedir. Faaliyet alanları ve projelere özgü detaylandırılan Proje Yönetim Danışmanlığı kapsamında hizmet veriyoruz.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Uygun proje yaşam döngüsü analizinin yapılması
 • Proje aşamalarının belirlenmesi
 • Kapsam yönetimi yapılması
 • Zaman yönetimi yapılması
 • Maliyet Yönetimi yapılması
 • Kalite Yönetimi yapılması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi yapılması
 • İletişim Yönetimi yapılması
 • Risk Yönetimi yapılması
 • Tedarik Yönetimi yapılması
 • Paydaş Yönetimi hizmetlerini verilmesi
Levent Burak ERİBOL
Levent Burak ERİBOLYönetim Danışmanı
Ceyhun ÇELİKTAŞ
Ceyhun ÇELİKTAŞProje Uzmanı
Selçuk UĞURLU
Selçuk UĞURLUUzman
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜL
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜLUzman
Hazel ÇELİKKANAT
Hazel ÇELİKKANATUzman
Batuhan YÜKSEL
Batuhan YÜKSELProje Uzmanı
Gül TALİ
Gül TALİUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın
Diğerleri