TURQUALITY Destekleri

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® ile yurtdışı pazarlarda yer almak isteyen şirketlere hedef pazarlarda markalaşabilmeleri için destek sağlanmaktadır.

Ön Koşul:

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları %50 oranında desteklenir.

Destek Türü 2017 Destek Limiti 2018 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
2019 Destek Limiti
(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2
Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kira limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar) 909.560 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.154.000 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar) hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / birim 909.560 TL / birim 1.154.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test 2.000.000 TL / yıl 2.273.900 TL / yıl 2.887.000 TL /yıl hedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri 400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) 909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) 2.000.000 TL / Yıl 2.273.900 TL / Yıl 2.887.000 TL/ Yıl ilk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) hedef pazar başına 5 yıl
İstihdam limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Fuar limitsiz limitsiz limitsiz limitsiz
Depolama Hizmeti limitsiz limitsiz limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

TURQUALITY® programı ile

  • Marka potansiyeli olan firmalara küresel bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlanması,
  • Küresel Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek sağlanlanması,
  • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek,
  • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
  • Türk firmalarının marka bilincini arttırılması,
  • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlanması,
  • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak,

hedeflenmektedir.