SADE – Sanayi ArGe ve Yenilik Proje Destekleri

TEYDEB 2.0 olarak adlandırılan yeni destek sisteminde açılacak çağrılar 2 ana grup altında toplanmaktadır.

 1. SADE – Sanayi Destekleri
 2. AYDE – Arayüz Destekleri

SADE Sanayi Destekleri,  kendi içinde Genel SADE ve Tematik SADE olarak ayrılmaktadır.

Genel SADE, “tabandan yukarı” şeklinde ifade edilen yani sektör ve konu ayrımı olmadan, ArGe ve yenilik projeleri ile başvurulabilecek çağrıları kapsayacaktır.

Tematik SADE ise özel bir alanda, somut bir hedefe odaklanmış çağrıları kapsayacaktır

Henüz detaylar netleşmemiş olmakla birlikte, mevcut destek uygulamaları kapsamındaki 1501, 1507, 1511 programlarına benzeri uygulamalar olacaktır.

Hali hazırda başvuru süreçleri devam eden TEYDEB 1.0 destek programları için destek oranları, başvuru yapan kurumların yada projelerinin büyüklüklerine uygun olarak başvurdukları programlara göre belirlenmekteydi. KOBİ ölçeğindeki kurum ve kuruluşlara; ilk 3 proje ve ilk üç projeden sonra ortaklaşa yürütecekleri 2 adet proje için üst limiti 500.000 TL olan toplam 5 proje için %75 oranında destek verilmekteydi.

TEYDEB 2.0.’da ise SADE çağrılarındaki destek oranlarını, proje sayılarına bakılmaksızın, başvuru sahibinin ölçeği belirleyecek. Standart destek oranı uygulamasına göre KOBİ’ler %75, büyük ölçekli işletmeler %60 oranında desteklenecek. Tematik SADE kapsamında gerçek kişilere sağlanacak girişimcilik çağrılarında ise %100 oranında destek verilecek.

Destek süreleri ise çağrı dokümanında belirlenecek olmakla birlikte, SADE çağrılarında destek süresi için üst sınır 36 ay olarak belirtilmiştir.

Projede kullanımı zorunlu olan fakat proje sonrasında Ar-Ge dışı işletme faaliyetlerinde kullanılabilecek nitelikteki alet-teçhizat için oransal destek uygulaması bugünküne benzer şekilde olacaktır. Oransal destek oranının hesaplanması, aynı şekilde “destek süresi (ay) x %2” şeklinde olacak. Oransal destek uygulamasında yine alt sınır %40, üst sınır %72 olacaktır.

Mevcut destek programlarına benzer şekilde olacak olmakla birlikte, detaylar henüz netleşmemiştir.

Danışmanlığımız kapsamında destek sürecinin öncesinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Destek almayı düşündüğünüz projenin program kriterlerine göre değerlendirilmesi, arge projesi olduğunun tespitinin ardından, programa uygun şekilde modellenmesi ve proje dosyasının hazırlanması,
 • Proje dosyasının başvurusunun yapılması ve süreçlerin takibi,
 • Proje dosyasının takibi sonucu TÜBİTAK ile yapılacak sözleşme aşamasında danışmanlık,
 • Sözleşme imzalanmasını takiben her 6 ayda bir hazırlanacak olan arge yardımı istek formlarının hazırlanmasında danışmanlık verilmesi, ayrıca bu aşamada yapılacak hakem incelemeleri esnasında, denetimlere eşlik edilmesi,
 • Sözleşme sonrası sürecin ve harcama dokümanlarının istenilen şartlara uygun olması için danışmanlık,
  İlgili AGY 300 raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

Amacımız, doğru projeyi doğru şekilde sunmanızı sağlayıp, destek sürecinde yapacağınız harcamalar için programın izin verdiği en yüksek tutarda hibe tutarını alabilmenizdir.

Projeniz uygun bir proje değilse bunu, açık yüreklilikle, size söyleriz.

TÜBİTAK TEYDEB Programlarında sahip olduğumuz %90 üzerindeki proje geçirme başarımızı göz önüne alarak, başvurunun TEYDEB tarafından reddedilmesi durumunda, başka bir arge projesi başvurunuzu ücretsiz hazırlamayı taahhüt ediyoruz.

Farkımız

 • Projeyi hazırlamaya başlamadan önce, titiz değerlendirme süreçlerimiz

 • Hazırladığımız projelerden çok daha fazlasını geri çeviriyor olmamız

 • Proje fikrini dinlediğimiz ilk günden, destek aldığınız son güne kadar yanınızda olmamız

 • Arge ve destek süreçleri için ihtiyaç duyulan her an destek sağlamamız

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.