1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı kapsamında, Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

 • Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 • Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

 • Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü

verilmektedir.

Desteklenen Giderler:

 • Destek Programı kapsamında her bir Ulusal Patent başvurusuna aşağıdaki
  hibe destekler sağlanır.
  a) Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği,
  b) Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği,
  c) Patent Başvurusunda Vekil kullanılması durumunda Patent Başvurusu Vekil Desteği.
 • Ulusal Patent Başvurusunun, patent belgesine dönüşmesi durumunda başvuru sahibine
  Ulusal Patent Tescil Ödülü ve vekil kullanılması durumunda Vekile, Patent Tescil Vekil Ödülü
  verilir.
 • Destek Programı kapsamında Uluslararası Patent başvurularına; aşağıdaki hibe
  destekler sağlanır.
  a) Uluslararası Patent Başvuru Desteği,
  b) Uluslararası İnceleme Raporu Desteği.
 • Uluslararası patent başvurusunun EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tarafından
  tescil edilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca Uluslararası Patent Tescil Ödülü verilir.
 • Ulusal Patent Başvurusu Desteğinden yararlanan başvuru sahibi, aynı patent ailesindeki
  uluslararası patent başvuruları için bir(1) adet Uluslararası Patent Başvuru Desteği ve
  Uluslararası İnceleme Raporu Desteklerinden faydalanabilir.
 • Bu destek programı kapsamında faydalı model başvurularına dönüşen patent
  başvurularının Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine
  herhangi bir destek sağlanmaz.

PE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
 • Ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları

bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler.

Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.

Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Danışmanlığımız kapsamında destek sürecinin öncesinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Destek almayı düşündüğünüz projenin program kriterlerine göre değerlendirilmesi, arge projesi olduğunun tespitinin ardından, programa uygun şekilde modellenmesi ve proje dosyasının hazırlanması,
 • Proje dosyasının başvurusunun yapılması ve süreçlerin takibi,
 • Proje dosyasının takibi sonucu TÜBİTAK ile yapılacak sözleşme aşamasında danışmanlık,
 • Sözleşme imzalanmasını takiben her 6 ayda bir hazırlanacak olan arge yardımı istek formlarının hazırlanmasında danışmanlık verilmesi, ayrıca bu aşamada yapılacak hakem incelemeleri esnasında, denetimlere eşlik edilmesi,
 • Sözleşme sonrası sürecin ve harcama dokümanlarının istenilen şartlara uygun olması için danışmanlık,
  İlgili AGY 300 raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

Amacımız, doğru projeyi doğru şekilde sunmanızı sağlayıp, destek sürecinde yapacağınız harcamalar için programın izin verdiği en yüksek tutarda hibe tutarını alabilmenizdir.

Projeniz uygun bir proje değilse bunu, açık yüreklilikle, size söyleriz.

TÜBİTAK TEYDEB Programlarında sahip olduğumuz %90 üzerindeki proje geçirme başarımızı göz önüne alarak, başvurunun TEYDEB tarafından reddedilmesi durumunda, başka bir arge projesi başvurunuzu ücretsiz hazırlamayı taahhüt ediyoruz.

Farkımız

 • Projeyi hazırlamaya başlamadan önce, titiz değerlendirme süreçlerimiz

 • Hazırladığımız projelerden çok daha fazlasını geri çeviriyor olmamız
 • Proje fikrini dinlediğimiz ilk günden, destek aldığınız son güne kadar yanınızdayız
 • Arge ve destek süreçleri için ihtiyaç duyulan her an destek sağlıyoruz

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.