1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile 2018 yılında yapılan düzenlemeyle,  büyük kuruluşların desteklenen projelerindeki harcamaları %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşların ise %75 olarak, en fazla 3 yıl süreyle, hibe şeklinde desteklenmektedir.

Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

1507 TÜBİTAK KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı ile KOBİ ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projelerindeki harcamaları %75 oranında, en fazla 18 ay süreyle, hibe şeklinde desteklenmektedir.

TEYDEB 2.0 olarak adlandırılan yeni destek sisteminde açılacak çağrılar 2 ana grup altında toplanmaktadır.

  1. SADE – Sanayi Destekleri
  2. AYDE – Arayüz Destekleri

SADE Sanayi Destekleri,  kendi içinde Genel SADE ve Tematik SADE olarak ayrılmaktadır.