Stratejik Ürün Destek Programı

Amaç ve Kapsam

İşletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Destek Kalemleri

a) Makine-Teçhizat Giderleri Desteği

b) Yazılım Giderleri Desteği

c) Personel Gideri Desteği

d) Bilgi Transferi Desteği

e) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği

f) Hizmet Alımı Desteği

Destek Özellikleri

Destek Türü    Hibe+Geri Ödemeli

Destek Miktarı  5.000.000 TL*

%70 geri ödemesiz

  %30 geri ödemeli

Başvuru Dönemi  Dönemsel

*Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgeselsektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.