KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amaç ve Kapsam

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesini sağlamak.

Destek Kalemleri

a)Kira gideri,

b)Personel gideri,

c)Makine-Teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım gideri.

Destek Özellikleri

Destek Türü    Hibe+Geri Ödemeli

Destek Miktarı  318.000 TL Hibe – %75

  500.000 TL Geri Ödemeli

Başvuru Dönemi  Sürekli

*Destek oranı %75’dir. Satın alınacak makine-teçhizat için BSTB Yerli Malı Tebliğine uygun Yerli Malı Belgesi varsa,  %15 ek destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ

Girişimci

*Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projeler,

*Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler,

*Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilmektedir.

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.