KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı

Amaç ve Kapsam

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesini sağlamak.

Destek Kalemleri

a)İşlik giderleri,

b)Kira giderleri,

c)Makine-Teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri,

d)Personel giderleri,

e)Başlangıç giderleri,

f)Proje geliştirme giderleri (danışmanlık, eğitim, FSHM başvurusu ve/veya tescili, tanıtımı, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test, analiz ve belgelendirme giderleri).

Destek Özellikleri

Destek Türü    Hibe+Geri Ödemeli

Destek Miktarı  450.000 TL

Hibe       %75-%100

300.000 TL Geri Ödemeli %75

Başvuru Dönemi  Sürekli

Başlangıç Sermayesi 20.000 TL %100, diğer destekler %75 oranında desteklenmektedir. Satın alınacak makine-teçhizat için BSTB Yerli Malı Tebliğine uygun Yerli Malı Belgesi varsa,  %15 ek destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ

Girişimci

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.