KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Amaç ve Kapsam

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini  sağlamak.

Destek Kalemleri

a) Makine, teçhizat,

b) Yazılım,

c) Personel gideri,

d) Hizmet alımı giderleri

Destek Özellikleri

Destek Türü:   Hibe+ Geri Ödemeli

Destek Miktarı:   300.000 TL Hibe

700.000 TL Geri Ödemeli

  • %60 (1.,2., bölge)
  • %80 (3.,4., 5.,6. bölge)

Başvuru Dönemi  Çağrılı

Kimler Başvurabilir?

KOBİ

Proje Teklif Çağrısında çıkılan konunun özelliğine göre başvuru şartları belirlenmekte, KOSGEB web sitesinde yayınlanmaktadır.

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.