KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amaç ve Kapsam

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatının artırılmasını sağlamak.

Destek Kalemleri

a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri,

(Makine-teçhizat ve kalıp giderleri, Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri, Yazılım giderleri, Üretim hattı tasarım giderleri),

b) Personel gideri,

c) Eğitim ve danışmanlık,

d) Kira,

Yatırım projesi sonrasında verilen destekler;

e) İşletme giderleri (Personel giderleri, Enerji giderleri).

Destek Özellikleri

Destek Türü    Hibe+Geri Ödemeli

Destek Miktarı  5.000.000 TL

  Mikro:

  %70 Hibe

  %30 Geri Ödemeli

  Küçük ve Orta:

  %60 Hibe

  %40 Geri Ödemeli

Başvuru Dönemi  Sürekli

  • Yerli Malı Belgesi varsa,  %15 ek hibe desteği verilir. Bu durumda kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.
  • Yüksek teknoloji +%5

Kimler Başvurabilir?

KOBİ*

*Yurtiçi ve yurtdışı ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

* Patent belgesi ile koruma altına alınan,

* Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

* Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilmektedir.

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.