Tasarımcı Şirketlerin ve Ofislerin Desteklenmesi

Amaç ve Kapsam

Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerini destekleyerek, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Destek Kalemleri

a) Marka patent tescil giderleri,

b) Personel giderleri,

c) Tanıtım, reklam, pazarlama giderleri,

d) Danışmanlık giderleri,

e) Kira-dekorasyon giderleri.

Destek Özellikleri

Destek Türü  Hibe

Destek Miktarı  Tasarım Şirketleri*

  1.000.000 ABD Doları -%50

  Tasarım Ofisleri**

  650.000 ABD Doları -%50

Başvuru Dönemi  Sürekli

a’dan e’ye kadar sırasıyla destek kalemlerine göre üst limitler:

*  50.000/150.000/300.000/200.000/300.000=1.000.000

**  50.000/200.000/150.000/100.000/150.000=650.000

Kimler Başvurabilir?

Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme

KOBİ

İşbirliği Kuruluşları*

*İşbirliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.