Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Amaç ve Kapsam

İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, büyük ölçekli yatırımların artmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

Destek Kalemleri

aKDV istisnası,

b) Gümrük vergisi muafiyeti,

c) Vergi indirimi,

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği ,

e) Gelir vergisi stopaj desteği,

fSigorta primi (İşçi hissesi) desteği,

gYatırım yeri tahsisi.

Destek Özellikleri

Destek Özellikleri

Destek Türü  Vergi İndirimi

Destek Miktarı 

Başvuru Dönemi  Sürekli

*Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği, Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB’lerde ve Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

Büyük İşletme

KOBİ

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.